Realizované developerské projekty

Rekonstrukce zámku Malá Skála

Rekonstrukce objektu, kterou zajišťovala naše realitní a investorská kancelář STEPP Consult, s.r.o., byla zahájena v červnu 1999 a s ohledem na neudržovaný a zanedbaný stav konstrukcí, obsahovala vedle kompletní výměny rozvodů, obnovy vnější fasády, oprav všech štukatérských prvků vnitřních omítek, rovněž výměnu poškozených částí dřevěných stropních konstrukcí a krovu. Dále byla provedena nová vodorovná izolace podlah a obvodových  zdí (izolační pásy vloženy do spáry v obvodových zdech proříznuté diamantovým lanem).

Byla provedena výměna všech oken a dveří, upraveno dispoziční řešení místností, vybudováno nové sociální zařízení (ve všech podlažích) a v suterénu umístěna nová plynová kotelna (PB - včetně osazení venkovních zásobníků). Objekt  byl připojen novou přípojkou elektro, byla provedena rekonstrukce stávajícího septiku (s dočištěním odpadních vod) a v suterénu osazena úpravna pitné vody.

O rozsahu prací svědčí skutečnost, že náklady na celkovou rekonstrukci přesáhly 10.000.000,- Kč. Původní prognózy investičních nákladů však před zahájením rekonstrukce byly více než dvojnásobné. S ohledem na skutečnost, že se jednalo o významnou kulturní památku, byla při provádění úzká spolupráce s orgány Státní památkové péče. Kolaudace stavby proběhla úspěšně 30.9.1999 a ze strany všech veřejnoprávních orgánů bylo dílo hodnoceno jako mimořádně kvalitní a zdařilé a oceněno, že práce trvaly pouze 4 měsíce.  

Zámek je zapsán v seznamu kulturních památek ČR. Je čtyřpodlažní, částečně podsklepený objekt obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 36 x 13 m.

Půdní vestavba – byt 2+1, Na dlouhém lánu, Praha 6 - Vokovice

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího půdního prostoru, vybourání stávajících příček, výměna některých částí krovu se záměrem vybudovat v takto vzniklém uvolněném prostoru novou bytovou jednotku s kompletním příslušenstvím. úpravami půdy vnikl v 4.NP prostor o celkové ploše 110 m2, což umožnilo dispoziční řešení prostorného obývacího pokoje, dvou ložnic, kuchyně, koupelny, WC, chodby a schodiště. Bytová jednotka je doplněna o prostorný balkon.

Při rekonstrukci byly použity tradiční materiály - střešní krytina tašková, krov dřevěný s ocelovými výztužemi, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, dělicí příčky sádrokartonové, plovoucí podlahy, vnitřní obklady a dlažby keramické.

Bytová jednotka je dále vybavena kombinovaným plynovým kotlem pro výtápění a ohřev užitkové vody. V této souvislosti byl pro odtah spalin zřízen nový průduch s ukončením nad střešním pláštěm.

Vlastní rekonstrukce spočívala v sanaci stávajícího dřevěného trámového stropu půdy a vybudování nové nosné konstrukce pro půdní vestavbu. Pro zlepšení osvětlení místností nové bytové jednotky jsou do střešního pláště osazeny nové vikýře.

V rámci vestavby byla rovněž provedena celková oprava fasády, včetně nových klempířských prvků, obnoveno zdivo komínů nad úrovní střechy a provedena oprava a dostavba oplocení pozemku, který přísluší k objektu.

Nově vzniklá bytová jednotka je dispozičně řešena s maximálním a účelným využitím získaného prostoru a k dispozici je rovněž prostorná terasa 9,5 m2.

Rozhodnutí o povolení stavby bylo vydáno v červenci roku 1995 a stavba byla realizována za 6 měsíců.

Půdní vestavba – 2 byty 4+1 a 3+kk, Křížkovského, Praha 3 - Žižkov

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího půdního prostoru s částečnou nástavbou, což umožnilo ve vzniklém prostoru vybudovat dvě samostatné mezonetové bytové jednotky. Stávající bytový dům je situován v ulici Křížkovského 1491/5.na stavebním pozemku č.1287 v katastrálním území Žižkov, městská část Praha 3.

Při rekonstrukci byly použity tradiční materiály  střešní krytina tašková, krov dřevěný, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, omítky břízolitové (uliční fasáda), omítky vápenné (dvorní část), plovoucí podlahy, stropy a vnitřní příčky sádrokartonové, zdivo cihelné, vnitřní obklady a dlažby keramické, okna střešní a dveře dřevěné do dřevěných zárubní.

Vlastní rekonstrukce spočívala v sanaci stávajícího dřevěného trámového stropu půdy a vybudování nové nezávislé stropní konstrukce pro půdní vestavbu, při použití ocelových profilů se žb.deskou a VSŽ plechů. Konstrukce vestavěného patra je rovněž ocelová a v plných vazbách krovu jsou osazeny ocelové kleštiny. Stávající konstrukce krovu byla v části do ulice většinou ponechána bez úpravy, v části do dvora byly úpravy větší, a to s ohledem na snahu, co nejvíce využit půdní prostor.V této části došlo rovněž k nadezdění obvodové stěny o jedno podlaží a zastřešení novou rovnou střešní konstrukcí. Každá bytová jednotka je napojena na vlastní teplovodní kotel VAILLANT THERMOMAX VU 180 XE, otopná tělesa jsou typu RADIK. 

Součástí stavby byla rovněž vedle rekonstrukce stávajících a vybudování nových rozvodů vody, kanalizace, plynu a rozvodů elektro, rovněž generální oprava uliční i dvorní fasády, dále úprava výtahové kabiny spojená s výměnou oken šachty a výměnou krytiny nad strojovnou výtahu a rekonstrukce zvonkového rozvodu vč. výměny panelu. Vlastní rekonstrukci předcházel podrobný stavebně technický průzkum včetně speciálního mykologického průzkumu dřevěných stropních konstrukcí a krovu.

Nově vzniklé bytové jednotky jsou dispozičně řešeny s maximálním a účelným využitím získaného prostoru a každá má k dispozici dvě vyhlídkové terasy.

Byt č.1 je byt 4+1, má celkovou rozlohu 151,32 m2 s vyhlídkovou terasou 21,36 m2. Byt je situován do dvou podlažích, spojených vnitřním dřevěným schodištěm, má vstupní halu, dvě samostatné ložnice, obývací pokoj s kuchyní v 1.podkroví a obytný prostor o rozloze téměř 50 m2 v horním patře bytu. Součástí tohoto podlaží je ještě další terasa o rozloze 17,64 m2.

Byt č.2 je byt 3 + kk, má celkovou rozlohu 101,32 m2, vyhlídkovou terasu 10,93 m2 a je rovněž mezonetový. V 1.podkroví je obývací pokoj s kuchyní, ložnice a vstupní hala. V horním patře bytu je vedle pracovny (cca24 m2) rovněž další terasa 7,77 m2.

Stavební povolení pro akci bylo vydáno koncem roku 1997 a bytové jednotky byly předány do užívání na základě kolaudačního rozhodnutí v srpnu 1998.

Půdní nástavba – 4 byty 2+1, 2+kk a 2x 4+1, Francouzská, Praha 2 - Vinohrady

Předmětem projektu byla nástavba patra s obytným podkrovím na bytovém domě v ulici Francouzská č.593/5, kterou byly získány 4 bytové jednotky. Stávající bytový dům se nachází v bloku   domů, při Francouzské ulici nad náměstím Míru,a byl postaven dle projektové dokumentace z roku 1898. Nástavba o jedno podlaží vycházela ze skutečnosti, že oba sousední domy měly střešní hřebeny ve shodné úrovni, a to právě o jedno podlaží vyšší. Uliční fasáda směrem do ulice Francouzské je klasicistní s odpovídajícími dekoracemi, s ukončením zdobenou atikou, kterou bylo nutno přenést do úrovně nového podlaží.

Vlastní realizace spočívala v odstranění stávajícího dřevěného krovu, v.č.krytiny, rozebrání půdní dlažby a demolici komínů nad úrovní podlahy půdy. Stávající dřevěný strop pod vstupním podlažím byl ponechán s tím,že   do něho byly vloženy nové ocelové nosníky s profilovanými plechy,které po nabetonování vytvořily nový, dostatečně nosný strop, nezávislý na stávající dřevěné konstrukci.

Nosná konstrukce nástavby je ocelový skelet se stropem z profilovaných plechů s nabetonováním, nové obvodové zdi jsou z porobetonových tvárnic HEBEL, přizdívky, dozdívky a nové komínové zdivo je z plných cihel. Dělící zdivo mezi jednotlivými bytovými jednotkami je rovněž z tvárnic HEBEL, vnitřní příčky v bytech jsou sádrokartonové, stejně jako podhledy. Střecha je opatřena krytinou z hladkých pálených tašek.

Uvedenou výstavbou byly získány celkem 4 bytové jednotky a to v 5.n.p. byty o výměře 79 m2 a 71 m2 a v 5. a 6 . n.p. mezonetové byty 140 m2 a 128 m2. Všechny byty mají směrem do dvorní strany bloku balkon.Bytové jednotky jsou vybaveny veškerou sanitární technikou s vývody pro připojení pračky, myčky, plynového sporáku s elektrickou troubou, digestoře apod. Vytápění místností a ohřev teplé užitkové vody je zajištěno plynovým teplovodním kotlem JUNKERS.

Součástí stavby bylo rovněž vedle rekonstrukce stávajících rozvodů elektro, slaboproudu, společného rozvodu TV signálu, vody, kanalizace a plynu rovněž generální oprava uliční i dvorní fasády, včetně přístavby nového osobního výtahu. Výtahová šachta byla přistavena k obvodové stěně dvorní fasády, s výstupem na mezipodesty schodiště.

Stavba byla zahájena v dubnu 1999 a ukončena 30.11.1999

Celkový investiční náklad stavby 10 mil.Kč.

Půdní vestavba – 5 bytů 1+kk, 2x 2+kk, 2+1 a 3+kk, Bořivojova, Praha 3 - Žižkov

Předmětem projektu je vybudování 5ti bytových jednotek v půdním prostoru bytového domu v Bořivojově ulici č. 91.

Stávající objekt je situován na rozhraní Vinohrad a Žižkova a byl postaven ve dva-cátých letech tohoto století. Jedná se o podsklepený šestipodlažní zděný dům s podkrovím, který má poměrně rozlehlý půdorys, stropy nad chodbami jsou železobetonové, nad by-tovými prostorami dřevěné trámové. Krov je vaznicový, střešní krytina keramická.

Realizace půdní vestavby spočívá v demontáži dřevěné konstrukce krovu vč. krytiny a odstranění půdní dlažby. S ohledem na zatížení novým využitím půdního prostoru bude provedena nová nosná konstrukce stropu z ocelových nosníků a trapézových plechů, zalitých betonem. Nová střešní konstrukce je tvořena ocelovými polorámy, osazenými

v předstihu mezi stávající vazby krovu, aby byla umožněna demontáž krovu. Střecha do uli-ce Bořivojovy je zachována v původním sklonu, ostatní střechy jsou upraveny s ohledem

na co možno největší využití prostoru pro bytové místnosti. Nová krytina střech je dle sklonu, a to buď taška Holland, event. plech RHEINZINK, odvodnění je obvodovými nadstřešními žlaby s odpadními svody do kanalizace.

Okna jsou navržena z EUROPROFILŮ, střešní okna VELUX, dveře v bytech dřevěné  SAPELI, podlahové krytiny vlýsky event. keramické dlažby.

Každý byt je vytápěn samostatným kombinovaným kotlem na plyn a je dále napojen na rozvod elektrické energie, vodu, kanalizaci, slaboproudé rozvody a je připraveno trubkování pro rozvod televizního signálu, telefonu, zvonkové signalizace a domácího vrátného.

Obklady a dlažby v sociálním zařízení a kuchyni jsou tuzemské výroby ve vyšší kvalitě, stejně jako zařizovací předměty sanity (JIKA CZ  Bechyně). Osazeny jsou záchodové mísy závěsné FESTA, všechny baterie jsou pákové (Hansa Twist).

Součástí stavby je rovněž přístavba nového osobního výtahu s výstupovými stanicemi na každém podlaží. Výtahová šachta je přistavena ve dvorní části objektu, stejně jako strojovna, která je na úrovni podlahy 1NP.

Rekonstrukce – 4 ateliéry, K Zahrádkám, Praha 5 - Stodůlky

Předmětem projektu je stavební úprava nebytových prostor v suterénu bytových domů v ulici K Zahrádkám č.p. 1023/41 a 1024/43 v Praze  5  Stodůlkách.

Suterénní místnosti sloužily dříve jako skladovací prostory, avšak s ohledem na jejich situování se nabízela možnost na jiné využití  pobytová místnost  kancelář, pracovna, studovna. Místnosti mají totiž výšku podlahy na úrovni okolního terénu, celá čelní stěna je prosklená (cca 8 m2) a balkónovými dveřmi je umožněn vstup na přilehlou zahrádku.

Okna jsou situována směrem do klidové zóny rekreační zeleně.

Uvažovaná změna způsobu užívání místností se však neobešla bez rozsáhlejších stavebních úprav a udržovacích prácí.

úpravy v provozní místnosti spočívaly v zakrytí stávajících potrubních rozvodů úT, které vedou pod stropy místností, sádrokartonem, při zachování přístupu k uzavíracím ventilů

m, a dále oprava vnitřních stěn, stěrkování podlah a pokládka nové podlahové krytiny -(koberec), nový světelný i zásuvkový rozvod elektroinstalace, výměna dveřních křídel a obnova nátěrů.

Stávající sociální zařízení bylo dispozičně upraveno, provedeny nové obklady a dlažby, upraveny rozvody a vyměněny zařizovací předměty vč. baterií.

Provedenými úpravami se výrazným způsobem zlepšil vzhled místností, takže

v současné době se nabízí k využití velmi příjemné a komfortní prostředí.

.

9 řadových rodinných domů - Rudná u Prahy

Lokalita se nachází v obci Rudná u Prahy, která má díky své poloze a skvělému dopravnímu napojení na Pražský okruh zajištěny velmi dobré rozvojové podmínky.

Zmíněný projekt je realizován v nové čtvrti rodinných domů, vil a nízkopodlažních domů rozmanité moderní architektury.

Jedná se o výstavbu 9 řadových rodinných domů, realizovanou ve dvou etapách. I. etapa - 4 ŘRD, dokončení 12/2002, II. etapa - 5 ŘRD, dokončení rok 5/2003.

Domy jsou dvoupodlažní s využitelným podkrovím, s bytem 4+1. Zastavěná plocha je 89 m2, užitná plocha 165 m2, pozemky u koncových domů jsou cca 400 m2, u středových cca 260 m2.

Konstrukce domů je ocelový skelet vyzdívaný POROTHERMem. Netradiční konstrukce podstatně zvyšuje pevnost a odolnost stavby, zkracuje dobu výstavby a tím snižuje její celkové náklady.