Realitní činnost

Doporučení optimálního postupu

  • zajištění služeb ve všech oblastech obchodního práva
  • specializace na smlouvy související s prodejem, nájmem a správou majetku
  • zabezpečení právního servisu souvisejícího s investičními projekty, převody vlastnictví mezi fyzickými, právnickými osobami i mezi státem a dalšími subjekty
  • zajištění potřebných smluv v procesu projektové, inženýrské i realizační fázi staveb.