Realitní činnost

Kompletace podkladů

 • kompletace technických a právních podkladů
 • rozbor obchodních možností
 • doporučení optimálního postupu
 • sestavení nabídkového materiálu
 • fotodokumentace
 • cenový návrh
 • nabídka na trhu
 • znalecké posudky, tržní odhady
 • vyhledání a výběr vhodného investora
 • příprava a projednání předkupních smluv
 • příprava a projednání kupních a nájemních smluv
 • sepsání smluv
 • zajištění notářských služeb a zavkladování nemovitosti