Služby pro investory

 • studie a návrhy územního řešení obytných souborů, rodinných a bytových domů, bytových jednotek a řešení půdních vestaveb a nástaveb
 • příprava pozemků pro výstavbu
 • zajištění projektové dokumentace pro uvedené stavby v.č. územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • inženýrská činnost spojená s realizací a kolaudací staveb

Služby pro investory a zájemce o nemovitosti

 • průzkum trhu a cenové informace
 • rozbor obchodních možností
 • právní poradenství, akviziční činnost
 • prověření technického stavu nemovitosti
 • ověření majetkoprávních vztahů
 • posouzení podnikatelského záměru
 • zřizování obchodních společností
 • příprava a projednání předkupních smluv
 • příprava a projednání kupních smluv
 • registrace smluv
 • další služby spojené s využitím objektů

Právní služby

 • zajištění služeb ve všech oblastech obchodního práva
 • specializace na smlouvy související s prodejem, nájmem a správou majetku
 • zabezpečení právního servisu souvisejícího s investičními projekty, převody vlastnictví mezi fyzickými, právnickými osobami i mezi státem a dalšími subjekty
 • zajištění potřebných smluv v procesu projektové, inženýrské i realizační fázi staveb.

Další služby

 • provádění veřejných dražeb