Správa nemovitostí

-  pro majitele činžovních domů, SVJ, družstva

    kompletní správa vč. vedení účetnictví

    částečná správa (nájemné, služby, vyúčtování, opravy)

    pronájem volných bytů a nebytových prostor

    vypracování nájemních smluv, právní servis